Huisregels

Hartelijk welkom in onze praktijk

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.


Openingstijden
Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag tot 15.00 uur.

Bereikbaarheid/ toegankelijkheid
De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer 0497 57 50 17.
Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoedpost te Eindhoven.

Eerste bezoek
Om u goed te kunnen helpen vindt tijdens uw eerste bezoek een onderzoek plaats bij de tandarts (de kosten variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven en bedragen minimaal de kosten voor een periodieke controle code C11). Indien nodig maken wij enkele röntgenfoto’s. U ontvangt een nota voor deze kosten. Indien u aanvullend bent verzekerd worden deze kosten mogelijk vergoed. Vergeet zeker niet uw gegevens op te vragen bij uw vorige tandarts.


Persoonlijke gegevens
Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook in het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid. Uw behandelaar moet volledig op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventueel medicijngebruik om de juiste behandelmethode toe te kunnen passen.
U dient te allen tijde een geldig legitimatie- en inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.


Uw afspraak
Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. U kunt uw afspraak telefonisch of per email annuleren: 0497 57 50 17 of info@viodent.nl


Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de spoedpost te Eindhoven.


Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.


Kostenbegroting
Bij voorgenomen behandelingen boven € 250,- ontvangt u van ons altijd een kostenbegroting. Wij vragen u de begroting te tekenen voor gezien. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om uw eigen kostendeel te bepalen. Houdt u er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van uw eigen risico.


Afspraakherinnering
Wij sturen voor iedere afspraak de dag van tevoren een afspraakherinneringen, via mail/sms. Dit is een service die wij u graag aanbieden, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. U dient zelf uw afspraak goed te noteren/bij te houden wanneer deze gemaakt wordt. Mocht u per uitzondering geen herinneringen ontvangen hebben, gaat uw afspraak gewoon door.


Gedrag
Wij hechten veel waarde aan goede communicatie, wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren over uw behandelingen en andere praktijkzaken. Wij zullen u altijd netjes te woord staan, wij verwachten dit ook van u. Grensoverschrijdend gedrag richting het personeel, lichamelijk geweld zoals slaan/spugen en dreigen met geweld om een behandeling af te dwingen wordt niet getolereerd en kan leiden tot aangifte en/of uitschrijving.


Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.


Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.


Betalingsvoorwaarden
De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf Infomedics. Het telefoonnummer hiervan is: 036 20 31 900. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente of bij infomedics zelf.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT en om bemiddeling vragen. Uiteraard zouden wij het aangenaam vinden indien u een klacht heeft, deze eerst bij ons neer te leggen.


Uw eigendommen
Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Met vriendelijke groet,
Vanwege Team Viodent