Huisregels

Huisregels

Huisregels
Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.

Eerste bezoek
Om u goed te kunnen helpen vindt tijdens uw eerste bezoek een onderzoek plaats bij de tandarts (de kosten variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven en bedragen minimaal de kosten voor een periodieke controle code C11). Indien nodig maken wij enkele röntgenfoto’s. U ontvangt een nota voor deze kosten. Indien u aanvullend bent verzekerd worden deze kosten mogelijk vergoed.

Persoonlijke gegevens
Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook in het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid. Uw behandelaar moet volledig op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventueel medicijngebruik om de juiste behandelmethode toe te kunnen passen.

U dient te allen tijde een geldig legitimatie- en inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

Kostenbegroting
Bij voorgenomen behandelingen boven € 250,- ontvangt u van ons altijd een kostenbegroting. Wij vragen u de begroting te tekenen voor gezien. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om uw eigen kostendeel te bepalen. Houdt u er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van uw eigen risico.

Uw eigendommen
Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.