Klachten

Klachten

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen.

Stap 1. Ga in gesprek met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Het TIP is opgericht door de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Stap 3. Klachtbemiddeling via KNMT klachtenservice
Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op. 

Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Let op:
u kunt alleen gebruik maken van de KNMT-klachtenservice als uw zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT-klachtenservice is aangesloten. Het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) kan u hierover informeren.